FAQ-Wiki-Outlook

Hoe een nieuw PST bestand de default te maken in Outlook?
Antwoord:

U dient:

  1. Start|Settings|Control Panel|Mail
  2. Gebruik de Delivery tab om het corresponderende PST bestand te selecteren in Deliver new mail to the following location: combo box en bevestig het verplaatsen van de service mappen (indien noodzakelijk).

Zodoende, het nieuwe pst bestand zal het bestand worden dat standaard in Outlook gebruikt wordt.