Hersteltool voor Microsoft Outlook

Hoe kunt u een beschadigd opslagbestand van Microsoft Outlook herstellen

Recovery Toolbox for Outlook

Recovery Toolbox for Outlook helpt om e-mails, afspraken, bijlagen, taken, notities, agenda's, kalenders en andere elementen te herstellen van beschadigde PST- of OST-bestanden in Microsoft Outlook.

4.7 (40)
Rating
(29)
(10)
(1)
(0)
(0)

Hoe repareert u Outlook

outlook reparatie

Een stap-voor-stap beschrijving om beschadigde data van eender welke versie en grootte van Microsoft Outlook te repareren op een pc:

 1. Downloaden de Recovery Toolbox for Outlook hier https://recoverytoolbox.com/download/RecoveryToolboxForOutlookInstall.exe
 2. Installeer de Recovery Toolbox for Outlook in Windows.
 3. Start de Recovery Toolbox for Outlook op.
 4. Selecteer een PST-bestand op de eerste pagina van het programma.
 5. Selecteer de modus “Herstelmodus” (Recovery mode).
 6. Bekijk de inhoud van het PST-bestand.
 7. Selecteer een map om de omgezette data op te slaan.
 8. Selecteer de modus “Opslaan als PST-bestand” (Save as PST file).
 9. Klik op “Opslaan” (Save).

Hersteltool voor Microsoft Outlook: hoe Microsoft Outlook repareren

Recovery Toolbox for Outlook helpt om e-mails, afspraken, bijlagen, taken, notities, agenda's, kalenders en andere elementen te herstellen van beschadigde PST- of OST-bestanden in Microsoft Outlook.

Kenmerken van de reparatietool voor PST:

Hoe kunt u e-mailgegevens van Outlook herstellen

Office Outlook reparatie en herstel: hoe kan ik Outlook herstellen? De Outlook-reparatietool verhelpt veel fouten in MS Outlook:

 • Het bestand outlook.pst is geen bestand van een persoonlijke map.
 • Er werden fouten ontdekt in het bestand outlook.pst. Sluit Outlook en alle e-mailapplicaties, en gebruik de Inbox-reparatietool (Scanpst.exe) om fouten in het bestand vast te stellen en te repareren. Zie de rubriek Help voor meer informatie over de Inbox-reparatietool.
 • De Inbox-reparatietool herkent het bestand outlook.pst niet. Er kunnen geen gegevens hersteld worden.
 • Door een onverwachte fout is dit bestand niet toegankelijk. Gebruik ScanDisk om de schijf te controleren op fouten en probeer vervolgens de Inbox-reparatietool opnieuw.
 • De Inbox-reparatietool (Scanpst.exe) blijft hangen en voert geen reparaties uit.
 • Het PST-bestand dat gerepareerd werd door de Inbox-reparatietool (Scanpst) is leeg of bevat de gewenste gegevens niet.

Deze Microsoft Office Outlook PST-hersteltool functioneert als een middel om gegevens te redden van verloren postvakken. Selecteer het beschadigde bestand op de eerste pagina van Recovery Toolbox for Outlook en druk op Volgende. De software leest en analyseert de gegevens van het bestand en geeft ze weer.

Outlook-gegevensbestand herstellen. Welke versie zal het herstelde PST-bestand zijn?

Recovery Toolbox for Outlook gebruikt Microsoft Outlook om nieuwe PST-bestanden aan te maken. De nieuwe versie van het PST-bestand met de herstelde gegevens zal gelijk zijn aan die van de Microsoft Outlook-versie op de computer.

Recovery Toolbox for Outlook kan beschadigde PST-bestanden repareren na herstel van ScanPST.exe. Recovery Toolbox for Outlook kan OST-bestanden repareren en omzetten als het herstel van ScanOST.exe niet geslaagd was.

Hoe Outlook herstellen

Om mails, contacten, vergaderingen, herinneringen en andere dingen te herstellen vanuit de beschadigde persoonlijke opslagmap van Outlook, kunt u de laatste back-up gebruiken, terugkeren naar de vorige stabiele kopie van het PST-bestand of proberen de Recovery Toolbox for Outlook te gebruiken. Met een zeer grote waarschijnlijkheid kan Recovery Toolbox for Outlook een reeks gegevens van .pst-bestanden herstellen naar hun oorspronkelijke staat van voordat ze beschadigd werden. Om dit te doen, moet u de volgende stappen volgen:

 • Download, installeer en run de DEMO-versie van Recovery Toolbox for Outlook.
 • Selecteer een beschadigd PST-bestand.
 • Voer de analyse van het beschadigde PST-bestand uit.
 • Bekijk de inhoud van het PST-bestand op de voorbeeldpagina.
 • Selecteer een map op de schijf om herstelde mails, contacten, afspraken, herinneringen en andere gegevens te exporteren.
 • Kies een opslagmethode zoals een .pst-bestand
 • Sla herstelde bestanden op - het opslaan van maximaal 5 bestanden per map is beschikbaar in de DEMO-versie.

Hoe Outlook herstellen

Als u een Outlook-bestand moet repareren dat om welke reden dan ook beschadigd is, kunt u dit met de volledige versie van Recovery Toolbox for Outlook in een paar eenvoudige stappen doen. De herstelling van PST-bestanden in Outlook vindt plaats door de herstelde gegevens van het beschadigde PST-bestand naar een nieuw PST-bestand op de schijf te kopiëren. De tool repareert of wijzigt het bestaande PST-bestand niet. Alle herstelde gegevens worden overgebracht naar een nieuw PST-bestand met behoud van de mapstructuur en eigenschappen van alle objecten.

Vereisten:

 • Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/8/10 of Windows Server 2003/2008/2012/2016 en latere versies.
 • Microsoft Outlook 98 of een latere versie moet geïnstalleerd zijn op de computer van de gebruiker (geen Outlook van Office 365, Outlook voor iOS, Outlook voor MacOS).
Opmerkingen: Export van contactgroepen wordt niet ondersteund.

Antwoord:

Onze ingenieurs hebben de content van de OST-bestanden (bron) en PST-bestanden (doel) geanalyseerd. Uit deze analyse bleek welk type data niet overgebracht wordt naar het PST-bestand na conversie van het OST-bestand:

 1. oude versies van berichten, contacten, bestanden en andere objecten;
 2. verwijderde objecten;
 3. datablokken van oude versies van berichten, contacten, bestanden en andere objecten Het is onmogelijk om deze blokken te gebruiken voor volledig herstel van het originele object, en daarom worden ze behandeld als verwijderbaar.

Kortom, wanneer u een bericht, contact, memo of vergadering verwijdert of wijzigt, wordt het object alleen gemarkeerd als verwijderd, maar gebeurt de verwijdering niet fysiek en blijven de data in het OST-bestand. De nieuwe versie van het object wordt geschreven naar nieuwe toegekende ruimte, maar de oude versie blijft ook aanwezig in het OST-bestand.

If Outlook is in active use, the size of the OST file can grow quite significantly, while the actual size of data in the file remains the same.

Als Outlook actief gebruikt wordt, kan de grootte van het OST-bestand aanzienlijk toenemen, terwijl de feitelijke omvang van de data in het bestand gelijk blijft.

Om het gebruik van schijfruimte te optimaliseren en oude elementen te verwijderen, moet u de functie AutoActiveren configureren in Microsoft Outlook.

Opmerking:
 • hackers zoeken naar en lezen oude versies van documenten om vertrouwelijke gegevens van gebruikers te stelen;
 • de politie zoekt naar en leest verwijderde en oude versies van documenten om belastende gegevens te vinden (gerechtelijke modus);
 • met Recovery Toolbox for Outlook kan de gebruiker zoeken naar data die gewist werden in een OST-/PST-bestand en ze opslaan op een schijf.

Antwoord:

Wanneer u grote OST-bestanden (4 GB en meer) wilt omzetten, moet u een computersysteem van 64-bit gebruiken. Alle programmacomponenten die nodig zijn om OST naar PST om te zetten, moeten 64-bit zijn. Deze omvatten:

 1. Microsoft Outlook 64-bit
 2. Microsoft Windows 64-bit
 3. Recovery Toolbox for Outlook versie 4.0 en hoger

Op deze manier kunt u de RAM-beperkingen voor elke component vermijden en OST-bestanden van zo goed als eender welke grootte omzetten.

Enorme OST-bestanden omzetten naar PST

Start na installatie van alle nodige componenten Recovery Toolbox for Outlook en voer de volgende handelingen uit:

 1. selecteer op het eerste scherm van het programma het om te zetten OST-bestand
 2. selecteer" Omzetten" op de volgende pagina van de omzetassistent
 3. selecteer de e-mails, contacten en andere informatie die u wilt overbrengen van het OST-bestand naar het PST-bestand
 4. selecteer de optie voor opslag als een PST-bestand
 5. voer de naam van de map in of selecteer de map waar de data opgeslagen zal worden op de schijf

Het proces om het OST-bestand te lezen en vervolgens te exporteren naar PST kan heel wat tijd in beslag nemen. De duur van dit proces is afhankelijk van de prestaties van uw computer, met name van de snelheid van het subsysteem van de schijf.

Opmerking: bij de installatie van Microsoft Office of Microsoft Outlook wordt standaard de 32-bit versie geïnstalleerd. Lees het volgende artikel om Microsoft Outlook 64-bit te installeren: Hoe installeert u de 64-bitversie van Microsoft Outlook?

Antwoord:

Om een heel groot PST-bestand van Microsoft Outlook (meer dan 4 GB) te herstellen, moet Recovery Toolbox for Outlook geïnstalleerd zijn op uw computer, evenals het volgende:

 1. Microsoft Outlook 64-bit
 2. Microsoft Windows 64-bit

Als deze software geïnstalleerd is, zal Recovery Toolbox for Outlook niet beperkt zijn tot de datalimieten van 32 bit-systemen. Het programma zal de data volledig herstellen en opslaan in een nieuw PST-bestand als u werkt met de 64 bit-versies van Microsoft Outlook en Microsoft Windows. Als Microsoft Outlook 32 bit geïnstalleerd is op de computer, zal Recovery Toolbox for Outlook beperkt zijn door de RAM die gebruikt kan worden om data te herstellen.

Als u beschikt over de installatieschijf of distributiekit, kunt u Microsoft Outlook 64 bit installeren naast de 32 bit-versie van Microsoft Outlook. U vindt instructies voor de installatie van Microsoft Outlook 64 bit hier: https://outlook.recoverytoolbox.com/nl/faq-install-microsoft-outlook-64.html.

Antwoord:

Instructies voor installatie van de 64-bitversie van Microsoft Outlook

 1. Om Microsoft Outlook 64 bit te installeren, moet de 64-bitversie van Microsoft Windows geïnstalleerd zijn
 2. Open de installatieschijf voor Microsoft Outlook in de Windows Verkenner
 3. Open de Office-map
 4. Voer het programma setup64.exe uit
 5. Volg de instructies voor installatie
Opmerking: bij de installatie van Microsoft Outlook wordt standaard de 32-bitversie geïnstalleerd.

Antwoord:

Probeer de oplossing die door Microsoft wordt voorgesteld:

 1. Open het Start (Startmenu) en klik op Control Panel (Configuratiescherm).
 2. Ga naar System and Security (Systeem en beveiliging) en klik op System (Systeem).
 3. Klik in het linkerpaneel op Advanced system settings (Geavanceerde systeeminstellingen).
 4. Het venster System Properties (Systeemeigenschappen) opent. Ga naar de tab Advanced (Geavanceerd). Daar ziet u drie secties. Het bovenste noemt Performance (Prestaties) en heeft een knop Settings (Instellingen). Klik op deze knop.
 5. Selecteer de tab Data Execution Prevention (Preventie van gegevensuitvoering).
 6. Selecteer de optie Turn on DEP for all programs and services except those I select (DEP voor alle programma's en services inschakelen, behalve voor de hieronder geselecteerde).
 7. Gebruik de knop Add (Toevoegen) om het uitvoerbare bestand RecoveryToolboxForOutlook.exe te zoeken dat u wilde opstarten toen u de foutmelding kreeg, klik op Open (Openen) om het toe te voegen aan de lijst met uitzonderingen.
 8. Klik op Apply (Toepassen) of OK om de aanpassing te bevestigen.

Antwoord:

U kunt geen Contacten weergeven van een nieuwe PST-bestand in Outlook 2003/2007? Om de Contacten weer te geven moetu:

 • Het Navigate Pane (navigatiedeelvenster) inschakelen in Microsoft Outlook door op Alt-F1 te drukken of View | Navigate Pane (Beeld | Navigatiedeelvenster) te selecteren in het menu.
 • Open het nieuwe PST-bestand via het menu File | Open | Outlook Data file... (Bestand | Openen | Outlook-gegevensbestand)....
 • Vink het item Contacts (Contacten) aan in het Navigate Pane (navigatiedeelvenster).
 • Selecteer het item Calendar (Agenda) in Personal Folders (Persoonlijke mappen).

Antwoord:

Na WAB-herstel beschikt u over Virtual Cards (vcf)-bestanden. U kunt deze importeren in MS Outlook via de importfunctie. Om de bestanden te importeren in MS Office Outlook moet u:

 1. MS Outlook opstarten
 2. In het menu Bestand - Import and Export (Importeren en exporteren...) selecteren.
 3. Een Import a VCARD file (.vcf) (VCARD-bestand .vcf importeren) selecteren en klikken op Next (Volgende).
 4. Selecteren de te importeren VCARD-bestanden en klik op OK.

OF

 1. MS Outlook opstarten
 2. De map Contacts (Contacten) openen en selecteren
 3. Een vcf-bestand selecteren in Windows Explorer en het verslepen naar de Microsoft Outlook-map

Antwoord:

Onze software werd alleen ontwikkeld voor gegevensherstel. Het kan geen records, statussen, etc. herstellen.

Antwoord:

Onze software kan alleen gegevens herstellen van een bestaand bestand. U kunt proberen om uw bestand te herstellen met sommige on-wis software en het dan herstellen met de Recovery Toolbox for Outlook.

Antwoord:

Ja, maar er is wel ruimte nodig voor tijdelijke (temporary) bestanden. Vrije diskruimte zou tenminste tweemaal de grootte van het originele herstelde .pst bestand moeten zijn.

Antwoord:

Zorg ervoor dat u Outlook sluit voordat u de Recovery Toolbox for Outlook start. Probeer de nieuwere versie van onze software te downloaden en installeer het.

In sommige gevallen, dient u Microsoft Outlook en de Recovery Toolbox for Outlook opnieuw te installeren omdat sommige componenten die in gebruik zijn ge-update moeten worden, maar ze niet vrijgegevens kunnen worden zonder herinstallatie. Tracht uw gegevens in aparte bestanden te herstellen, dan kan helpen. Zorg ervoor dat u genoeg vrije ruimte heeft op uw drive, waarop u gaat opslaan, om herstelde gegevens te bewaren. Probeer niet het bestand op te slaan zonder resultaten onder dezelfde naam als dat van het beschadigde bestand.

Probeer opnieuw gegevens te herstellen.

Antwoord:

U zou het log bestand van het programma naar onze klantenservice moeten versturen. Het log bestand wordt in dezelfde map geplaatst waar de Recovery Toolbox for Outlook is geïnstalleerd (bijvoorbeeld, D:\Program Files\Recovery Toolbox for Outlook\Err.log).

Laat ons tevens weten welke versie van uw Besturing Systeem (OS, Operating System) en Outlook u hebt.

Antwoord:

U kunt het log-bestand zippen door gebruik te maken van het WinRar programma (https://rarlab.com). Het zal daarna kleiner worden.

Antwoord:

U dient:

 1. Open Start | Settings | Control Panel | Mail (Start | Settings | Control Panel | Mail)
 2. Gebruik de Delivery tab om het corresponderende PST bestand te selecteren in Deliver new mail to the following location: combo box en bevestig het verplaatsen van de service mappen (indien noodzakelijk).

Zodoende, het nieuwe pst bestand zal het bestand worden dat standaard in Outlook gebruikt wordt.

Antwoord:

Berichten die opgeslagen zijn als .eml bestanden worden geïmporteerd in Microsoft Outlook in verschillende stappen. U dient:

 1. .eml Bestanden naar Outlook Express mappen importeren. Om dit te doen, dient U Outlook Express en Windows Explorer tegelijkertijd te openen.
 2. Selecteer de .eml bestanden in Windows Explorer door gebruik te maken van de Shift + de pijltoetsen te gebruiken of de Ctrl toets + de linkermuisknop.
 3. Gebruik uw muis om de geselecteerde .eml bestanden naar de Outlook Express map te slepen.
  Opmerking: het wordt aanbevolen om een nieuwe map aan te maken in Outlook Express om berichten in te importeren.
 4. Open Microsoft Outlook 2000 en selecteer het File | Import & Export item in het hoofdmenu van het programma.
 5. Selecteer het Import Internet Mail and Addresses item en klik op de Next knop
 6. Selecteer het Outlook Express 4.x, 5 item uit de lijst, laat de Import Mail checkbox geselecteerd staan en klik op de Finish knop.

Antwoord:

U dient:

 1. Het PST bestand in Microsoft Outlook te openen
 2. De Calendar (Agenda) tab openen
 3. De optie selecteren om de Personal Folder (Persoonlijke Map) agenda te laten zien

Nu wordt de Calendar (Agenda) van het opgeslagen PST bestand ook getoond.

Antwoord:

U dient:

 1. Het PST bestand in Microsoft Outlook te openen
 2. De Contacts (Contacten) tab openen
 3. De optie selecteren om de Personal Folder (Persoonlijke Map) contacten te laten zien

Nu wordt de contacten van het opgeslagen PST bestand ook getoond.

Antwoord:

U dient:

 1. Reboot uw computer.
 2. Schakel uw antivirus uit, het kan de toegang tot de Outlook gegevens voor ons programma blokkeren.
 3. Laat Outlook niet aanstaan gedurende en voor het herstel. Als u gekozen hebt om gegevens in nieuwe PST bestanden op te slaan dan zal Outlook automatisch starten in de verborgen modus.
 4. Tracht te herstellen naar aparte bestanden, niet naar PST.
 5. Als u een andere computer heeft, probeer alstublieft dit bestand erop te herstellen.
 6. Stuur het originele bestand naar onze technische ondersteuning voor herstel als mijn suggesties niet helpen.:

U kun teen multi-volume archief creëren van het originele OST/PST bestand door gebruik te maken van het WinRar programma (https://rarlab.com), het is een gratis trial. De omvang van elk volume moet ongeveer 30-50 MB zijn. En upload alle bestanden op www.dropbox.com service en stuur ons de links naar alle bestanden.

Antwoord:

Deze fout treedt op:

 • wanneer Microsoft Outlook verschillende Personal Store Folders tracht te openen die een PST bestand gebruiken
 • of als de Personal Store Folder in Microsoft Outlook geregistreerd is, maar het originele PST bestand niet bestaat op de disk of als he pad ernaartoe niet correct is

Om het probleem op te lossen, dient u:

 1. Sluit de Recovery Toolbox for Outlook en Microsoft Outlook
 2. Herstart de computer
 3. Start Microsoft Outlook. Negeer het bericht This Personal Folders file (pst) is already in use with this profile. Onder het herstarten van Microsoft Outlook.
 4. Sluit alle PST bestanden (Personal Store Folders) die gebruikt worden, behalve voor de hoofd Personal Store Folder in het linkerdeel van Microsoft Outlook. Om dit te doen, dient u rechts te klikken op het Personal Store Folder item en het Close Personal Store Folder item in het context menu te selecteren.
 5. Sluit Microsoft Outlook
 6. Open Microsoft Outlook opnieuw. Als de foutmelding This Personal Folders file (pst) is already in use with this profile. Opnieuw verschijnt, dan is het pad naar de hoofd Personal Store Folder niet correct of de PST bestaat niet op de disk. Om deze fout te herstellen, dient u:
  • De bron PST bestanden te vinden op de disk. De beste manier om dit te doen is om de Microsoft Windows zoekoptie te gebruiken (klik op Start | Search | For Files and Folders)..., selecteer All files and folders (voor Windows XP) en zoek dan naar de *.pst bestanden op de computer).
  • Wijs het correcte pad aan naar het bestand en zijn naam in de eigenschappen van de hoofd Personal Store Folder (rechts klikken op het Personal Store Folder item en selecteer het Properties item in het context menu).

Antwoord:

Microsoft Outlook-gegevensbestanden bevatten hoofdobjecten (berichten, contacten, nota's, reminders, bijlagen enz.) en serviceobjecten die niet worden weergegeven voor de gebruiker. Wanneer de herstelde gegevens naar het nieuwe pst-bestand worden geschreven, schrijft het programma bepaalde serviceobjecten niet mee, omdat die niet nodig zijn.

Antwoord:

U heeft de herstelbewerking uitgevoerd op een andere computer of op een computer met een andere versie van Outlook. Onze software gebruikt Outlook-componenten om de structuur van nieuwe PST-bestanden te compileren. Het herstelde PST-bestand is compatibel met de Outlook-verise op het systeem waar het PST-bestand werd hersteld.

Antwoord:

Dat hangt ervan af. Onze software vereist dat het beschadigde bestand volledig leesbaar is, dus als u het bestand naar een normale, niet-gecrashte harde schijf kunt kopiëren, zal onze software waarschijnlijk kunnen helpen. U kunt de software gratis download en uitproberen. Als het helpt in uw specifieke geval, kunt u de software kopen om de beperkingen van de proefversie op te heffen.

Antwoord:

Outlook slaat objecten op in meerdere blokken die tot 512 bytes bevatten. Bij verwijdering van een bericht blijven deze blokken in het bestand, maar ze kunnen wel worden overschreven bij verzending of ontvangst van nieuwe e-mails. Daardoor is het mogelijk dat een verwijderd e-mailbericht slechts gedeeltelijk wordt hersteld, bijvoorbeeld:

 • als er een onderwerp is, kunnen de tekst in het bericht of de bijlagen verloren gaan;
 • als het onderwerp verdwenen is, maar de tekst van het bericht intact bleef, zal het e-mailbericht worden hersteld zonder Van- en Aanvelden;
 • als de tekst en het onderwerp van het bericht werden overschreven, wordt de bijlage opgeslagen als een afzonderlijk bestand;
 • enzovoort.

Recovery Toolbox for Outlook stelt alles in het werk om verwijderde data te herstellen. Als de datablokken van een object werden overschreven door Outlook, wordt het object slechts gedeeltelijk hersteld.

Antwoord:

Mailboxen repareren na corruptie van het Exchange Server-databasebestand.

Als het Exchange Server-databasebestand beschadigd raakt, beschikt de server nog steeds over *.edb-bestanden met e-mails van gebruikers. Op de computer van de gebruikers zullen ook .ost-bestanden staan met de persoonlijke data van elke gebruiker.

OST-bestanden kunnen snel en eenvoudig worden omgezet naar PST-bestanden met Recovery Toolbox for Outlook.

U kunt proberen om .edb-bestanden te herstellen met Recovery Toolbox for Exchange Server. Deze tool zet persoonlijke mailboxen om naar .pst-bestanden.

We raden aan om beide herstelmethoden te proberen om zoveel mogelijk data te recupereren.

Antwoord:

Deze tool voor omzetting van OST naar PST voorziet een gemakkelijk te gebruiken wizard om in enkele eenvoudige stappen OST-bestanden om te zetten naar PST-bestanden. U heeft geen speciale kennis nodig om de .ost naar .pst te converteren.

Outlook OST naar PST converteren: Microsoft heeft geen specifieke tool om Outlook OST naar PST te converteren. Alle OST2PST-conversietools werden ontworpen door onafhankelijke softwareontwikkelaars. Recovery Toolbox for Outlook biedt de mogelijkheid om 5 objecten per map om te zetten in DEMO-modus.

Antwoord:

Ost- naar pst-bestanden converteren: Recovery Toolbox for Outlook kan *.ost-bestanden lezen van alle versies van Microsoft Exchange Server en Microsoft Outlook (32- of 64-bit, ANSI of UNICODE). De software kan *.ost-bestanden van elke grootte lezen en omzetten.

Antwoord:

De grootte van het omgezette pst-bestand is gelijk aan die van de gegevens die effectief opgeslagen zijn in het ost-bestand. Als u geen archieven maakt en de oorspronkelijke offline opslagmappen niet regelmatig schoonmaakt, worden OST-bestanden steeds groter. Hierdoor kan slechts 5-10% van het bestand effectief gebruikt worden voor gebruikergegevens.

Antwoord:

Bij OST naar PST-omzetting op een computer met Microsoft Outlook is de PST-versie dezelfde als de geïnstalleerde versie van Microsoft Outlook. Als Microsoft Outlook 2007 of een latere versie geïnstalleerd is op de pc, kan het resulterende PST-bestand groter zijn dan 2 GB. Als u MS Outlook 98-2003 gebruikt, blijft de omvang van het resulterende PST-bestand beperkt tot minder dan 2 GB. In dat geval zal Recovery Toolbox for Outlook verschillende PST-bestanden aanmaken om alle gegevens van het oorspronkelijke OST-bestand op te slaan.

Antwoord:

Recovery Toolbox for Outlook kan berichten, contacten, afspraken en andere gegevens van *.OST-bestanden exporteren als MSG-bestanden. De software converteert en slaat alle gegevens op van OST- naar MSG-bestanden. De gebruiker kan daarna de opgeslagen *.msg-bestanden verslepen naar zo goed als elke e-mailclient: Lotus Notes, Microsoft Live, The Bat, Eudora, Incredimail, Mozilla Thunderbird enzovoort.

Antwoord:

Microsoft Outlook voorziet geen functie om *.ost-bestanden te importeren. Om een *.ost-bestand te openen in Outlook, moeten de Exchange Server en Windows Domain Controller werken en beschikbaar zijn voor authenticatie van de gebruiker. Pas daarna kan u de inhoud van een OST-bestand dat geopend is in Outlook omzetten naar een PST-bestand dat ook geopend kan worden in Outlook.

Als de Exchange Server of Windows Domain Controller niet toegankelijk zijn of niet werken, kan de gebruiker niet geauthenticeerd worden, krijgt u geen toegang tot de gegevens en zal u het OST-bestand niet kunnen openen in Outlook.

Antwoord:

Het oorspronkelijke OST-bestand moet omgezet worden naar een PST-bestand met Recovery Toolbox for Outlook om het vervolgens te openen in Outlook. Om OST-bestanden om te zetten naar PST-bestanden met Recovery Toolbox for Outlook moeten de Exchange Server of Windows Domain Controller niet beschikbaar zijn.

Antwoord:

Ga als volgt te werk om het 8004010 F probleem op te lossen bij het gebruik van POP3/SMTP- accounts in Microsoft Outlook:

 1. Download, installeer en start de Recovery Toolbox for Outlook van deze website: https://outlook.recoverytoolbox.com/nl/
 2. Kies een beschadigd .PST bestand in het eerste venster
 3. Kies Recovery Mode (Herstelmodus)
 4. Kies een map om een hersteld bestand in op te slaan
 5. Vervang het beschadigde PST bestand door een hersteld bestand

Ten slotte moet u het beschadigde bestand vervangen door een hersteld of het herstelde bestand toevoegen aan de lijst met gegevensbestanden in Outlook.

Antwoord:

Volg de link https://outlook.recoverytoolbox.com/repair-outlook/nl/ en download Recovery Toolbox for Outlook, de applicatie is compatibel met alle versies van Outlook, inclusief onze nieuwe Outlook 2019. Installeer het vervolgens en volg de volgende instructies:

 1. Start Recovery Toolbox for Outlook.
 2. Kies het benodigde PST bestand.
 3. Kies Recovery mode (Herstelmodus)
 4. Start de analyse van het beschadigde bestand en wacht tot deze voltooid is.
 5. Bekijk een voorbeeld van de inhoud van het gerepareerde bestand.
 6. Kies een map om het herstelde bestand in op te slaan.
 7. Kies Save as PST file (Opslaan als PST bestand)
 8. Klik Save (Opslaan)

Na een succesvol herstek, moet u het PST bestand correct aan Outlook 2019 koppelen:

 1. Open Outlook 2019 en kies File | Info (Bestand | Info)
 2. Klik op Account settings (Account instellingen)
 3. Kies Account settings (Account instellingen) in het pop-up menu.
 4. Kies het tabblad Data files (Data bestanden)
 5. Kies een gegevensbestand uit de lijst.
 6. Klik Delete (Verwijder) als u het bestand kan vinden.
 7. Klik Add (Voeg toe) en geef het juiste PST bestand op.
 8. Open Microsoft Outlook en probeer uw e-mail te verzenden en te ontvangen.

Conclusie

Als u graag wil updaten naar Microsoft Outlook 2019 terwijl u al een oudere versie van Outlook gebruikt (zoals bijvoorbeeld 2016/2013/2010/2007 of iets dergelijks) zou ik u het volgende aanbevelen:

 1. Maak een back-up van de Outlook gegevensbestanden (.pst en/of .ost bestanden).
 2. Verwijder Microsoft Office.
 3. Voer een nieuwe schone installatie van Microsoft Outlook uit in een andere map. Gebruik hier voor de optie geavanceerde installatie en volg de juiste installatie stappen.
 4. Open de lijst Outlook data files (Outlook data bestanden) en voeg het eerder opgeslagen PST bestand van de vorige outlook versie toe.

Selecteer eerst een beschadigd Microsoft Outlook *.pst-bestand:

Selecteer een gebruiksmodus:

 • Selecteer een gebruiksmodus – om een beschadigd *.pst- of *.ost-bestand te herstellen.
 • Conversiemodus – om gegevens te exporteren van OST- naar PST-bestanden.
 • Scannen naar gewiste gegevens – een zoekmodus voor verwijderde objecten.

Op de tweede pagina kan u herstelde objecten bekijken en opslaan (e-mails, contacten, afspraken enzovoort):

Selecteer een doelmap voor opslag van de herstelde gegevens:

Selecteer de opslagwijze voor de herstelde content:

Selecteer het bron *.pst bestand wat u wilt repareren

Selecteer de werkmodus

Lees (detecteer en herstel) data van het geselecteerde *.pst bestand

Specificeer het pad waar de herstelde gegevens opgeslagen moeten worden

Selecteer de methode voor het bewaren van de herstelde data

Bewaar de gegevens op de disk

Reviews en beoordelingen van klanten

Noize01-10-2022

snelle en handige service voor het converteren van Outlook-mail

Ty16012-13-2021

Eenvoudig te converteren 5.6Gb Exchange Server .OST-bestand. Bedankt!

Tiana Acosta04-27-2021

Ik mocht een corporate pst-bestand nemen en het thuis op mijn pc repareren. Ik dacht dat het 2 dagen zou duren, aangezien de bestandsgrootte 48 GB is !! Maar het programma repareerde het ontoegankelijke bestand in minder dan 3 uur.

Makaila Hughes04-13-2021

Ik heb geprobeerd fouten in het bestand op te lossen met SСANPST.exe, maar het hielp niet. Recovery Toolbox for Outlook kon brieven en contacten uit het pst-bestand halen.

Santiago Marks04-04-2021

Bedankt voor uw hulp bij het repareren van het beschadigde PST-bestand van Outlook 2003.

Jamie Carroll03-22-2021

Prima. Ik kon wachten op de volledige synchronisatie van het .OST-bestand en het vervolgens converteren naar .PST. De bestandsgrootte kwam uit op ongeveer 34 GB. Alles ging prima, ik heb al mijn brieven kunnen ontvangen.

Lynn Phillips03-16-2021

Dank je.

Allen Williams03-15-2021

Hartelijk dank voor de steun bij het herstellen van mijn mail. Bedankt voor het werk dat je hebt gedaan.

Taylor02-15-2021

Ik heb het Microsoft Outlook 2003 .pst-bestand met alle contacten kunnen repareren. Van de 249 brieven werden 7 brieven zonder inhoud teruggevonden.

Cingulum Yutah02-08-2021

God, wat een programma! Converteerde .ost naar .pst en kreeg offline toegang tot mijn account. Super!

Joe Beam, PhD02-08-2021

Ik heb Outlook al jaren niet meer gebruikt. Er was een bijlage bij een oude Outlook-e-mail die ik moest zoeken en ophalen. Daar heb ik je software voor gebruikt.

Trace Oakley01-20-2021

Ik kan het .pst-bestand niet openen, zelfs niet na reparatie, Outlook zei "outlook.pst is geen Outlook-gegevensbestand". Als je hetzelfde probleem hebt, schrijf dan naar de ondersteuning, ze hebben me stapsgewijze instructies gestuurd, waarna alles is gestart en alles werkt

Thymiaterion01-13-2021

Ik heb het programma gedownload, het PST-bestand geïnstalleerd en hersteld. Maar zonder een Outlook-client kan het herstelde bestand niet worden geopend. Ik zal de beoordeling aanvullen als ik de inhoud van het dossier op het werk bekijk.

Zakai Xzavier12-28-2020

Na systeemherstel (Windows 7) had ik te maken met het oplossen van de ontbrekende Outlook-berichten. Ik had een .PST-bestand, maar het fallback-systeem zorgde ervoor dat e-mails werden verwijderd. Het repareren van het .pst-bestand duurde minder dan een minuut (online), de service herstelde de verwijderde berichten.

Luka Luca12-22-2020

Mijn adresboek werd weer compleet, ik repareerde het beschadigde bestand en kreeg mijn contacten en brieven terug.

Mary Arjun12-15-2020

Het doel was om de geschiedenis van MS Outlook-contacten te herstellen, en als gevolg hiervan werden zowel contacten als verwijderde brieven hersteld. Tweemaal blij!

Ostensory12-07-2020

Het programma heeft alle informatie over mijn taken hersteld uit een beschadigd PST-bestand in Outlook 2007. Nu kunt u alle gegevens exporteren naar Outlook 2019.

Gus Griffin08-11-2020

Ik heb Recovery Toolbox for Outlook gekocht om e-mail te herstellen, maar ik kon het .pst-bestand niet vinden. Ik belde de ondersteuning, ze zeiden dat ik hun gratis hulpprogramma "Mail Undelete Recovery Toolbox Free" moest downloaden, wat me uiteindelijk hielp de map met verloren brieven en contacten terug te krijgen. Ik ben erg dankbaar voor de hulp, ze zeiden dat het geld binnen 10 dagen terug zal zijn. Dankje

Pichiciego08-04-2020

Verdomd zo'n stomme fout, bij het herstellen heb ik op de een of andere manier het vinkje uit de "Uitgaande" letters verwijderd. Als gevolg hiervan zag ik in Outlook alleen de inhoud van de Inbox-berichten. Pas na een tweede "grondig" herstel kon ik alle inhoud van de mail correct herstellen. P.S als je de brief ziet, excuseer dan de boze verklaring)

Santino Dwayne08-01-2020

Ik weet niet waarom er een converter is, omdat je Outlook al alle e-mails opslaat in .PST. Klik op de "herstel" knop en je hebt alle e-mails ontvangen Het programma is absoluut nodig.

Zygomatic07-20-2020

Verdomme jongens, je bent super !! Ik hoopte niet langer een programma te vinden voor het herstellen van Outlook-e-mails, vooral niet voor het Vista-besturingssysteem. De accountant heeft gevraagd om uw product te proberen en het werkte !! We konden alle e-mails exporteren vanuit het beschadigde .PST-bestand en openen in Outlook 2007 Vandaag zal ik Boss vragen een cheque uit te schrijven voor het nieuwe Windows 10-besturingssysteem! Jongens, u kent uw bedrijf!

MucilSlurry07-15-2020

Ik gebruik meestal het native Microsoft Outlook-hulpprogramma (Scanpst.exe) om fouten op te lossen, maar vandaag kwam ik voor het eerst zo'n probleem tegen, het hulpprogramma crashte. Werkcollega's hebben uw programma aanbevolen. Het programma heeft echt geholpen om contacten en brieven van het beschadigde .pst-bestand van Outlook te herstellen, maar voor mij is het iets gecompliceerder dan de native tool

Chuk11-12-2018

Gisteren ontving ik een licentie voor een goedkope oplossing en mijn probleem is nu voorbij. Ik wens u en uw bedrijf het allerbeste ...

Dennis10-09-2018

Ik denk dat ik het hersteld heb. Ik heb outlook 2010 32 bit verwijderd en 64 bit Outlook geïnstalleerd. Ik ging toen het recoverytoolbox-programma uitvoeren, maar toen ik op mijn nieuw geïnstalleerde Outlook klikte, vond ik mijn gegevensbestand. Ik ben nog steeds in de war over wat er is gebeurd, maar ik ben weer aan het werk. Bedankt, Dennis

ahmet gul10-03-2018

Bedankt voor het maken van zo'n uitstekende applicatie. Ik heb veel dingen bereikt. Bedankt ... Bedankt ... Bedankt ...

John07-26-2018

Aanvankelijk waren er verschillende problemen. Maar uitstekende technische ondersteuning hielp bij het repareren van mijn te grote pst-bestand, dat de maximale grootte overschreed.

Olivier03-26-2018

Het werkt goed en ik los mijn probleem op. Erg bedankt.

Fe Bob02-22-2018

Plus: ik heb 11Gb OST-bestanden geconverteerd. Min: Prijs is duur $ 50. En ik wacht 7 uur.

KITSCHWITCH10-20-2016

Plus: 1) Kan proberen voordat je koopt, zorg dat antivirus gelukkig is, dat het beschadigde bestanden vindt en repareert. Het zal dan 5 bestanden per map gratis repareren of voor de rest betalen. U kunt er dus voor zorgen dat het voor u werkt voordat u betaalt. 2) Kan werken met Outlook x64 Minus: Niet gratis.

JOHHNNY_2702-03-2014

Mijn .pst-bestanden zijn hersteld, meer heb ik niet nodig. Tool verdiende om te worden gebruikt, minstens één keer, om het in actie te zien ...

TONYPONS01-07-2014

Tool heeft mijn dozijn beschadigde e-mails hersteld na onverwachts uitschakelen van mijn computer. Ontwerp is misschien iets beter Een van de beste tools die ik ooit heb gebruikt voor beschadigde .pst-bestanden

NIKFRANCIS12-11-2013

Ik ben vanochtend veel Outlook-berichten kwijtgeraakt. Tool heeft ze een paar uur geleden hersteld. Effectieve tool voor MS Outlook 2010.

FREDDY SESEGNON11-01-2013

Tool dwong me om verloren. PST-bestanden van Microsoft Outlook 2003 te vergeten. Ik koos het en had geluk.

Tim Rosanos07-21-2013

Tool maakt eigen bedrijf erg goed. Soms schort het hulpprogramma mijn computer even op. Ik heb het gekocht en het is een van de beste producten die ik ooit heb gezien.

PETER WESKINS03-01-2013

Software behandelde mijn problemen met gecrashte e-mails van Outlook 2007 nadat ik mijn computer had uitgeschakeld. Ik kocht deze tool enkele minuten, terwijl het tegelijkertijd mijn probleem oploste.

Donny West11-11-2012

Software ontdekte enkele minuten crashte e-mails van MS Outlook en bracht me terug data. Tool heeft veel hardware-bronnen nodig om te kunnen werken. Als gevolg daarvan zijn de meeste beschadigde e-mails hersteld, ik ben bijna bijna bijna blij.

MASON RODGERS02-07-2012

Mijn Outlook 2003-e-mails zijn volledig hersteld. Hoge eisen aan het product, vooral onder werken met grote e-mailberichten. Mijn machine staat op een richel van annuleren. Positieve oplossing, maar niet voor oude computers.

M.Romer04-13-2011

Plus: Makkelijk te gebruiken. Relatief goedkoop. Geheel gerestaureerd een intact OST-bestand. Minus: Niets voor mij. Ik weet niet of het werkt op een beschadigd bestand. OVERZICHT: Ik verloor een MS Small Business Server (2008) bij een storm. De meeste gebruikers gebruikten de cached Exchange-modus in Outlook en ik kon Outlook openen en hun bestaande mappen kopiëren naar een PST-bestand. Ik vergat echter een aantal mappen op één pc (Outlook 2007) en verloor de toegang tot het OST-bestand nadat ik met de pc was verbonden aan het opnieuw opgebouwde domein. Ik heb de demo-kopie van Recovery Toolbox for Outlook op mijn laptop gedownload en gebruikt om het OST-bestand te bekijken. Het heeft met succes vijf items van elke map in het bestand hersteld, dus ik heb een licentie gekocht. Kreeg de e-mail met mijn licentiesleutel binnen ongeveer vijf minuten, paste het toe op het programma en herstelde het volledige OST-bestand een paar minuten later. Geen problemen, en de gebruiker was blij! Ik heb dit niet geprobeerd op een beschadigd OST- of PST-bestand, dus ik kan niet zeggen hoe goed het werkt. Maar op een intact OST-bestand dat je niet in Outlook kunt openen, werkte het als een charme. Bovendien kost het een stuk minder dan sommige andere herstelprogramma's.

Simpty AW03-22-2011

PLUS: The software was able to recover an .ost file that was created using Outlook 2010 and Outlook Connector_v14.1. The scanned happend quick for a file under 500MB. The price of the software is well worth it to recover a .ost file!! Offer: I haven't come across any problems with this program, I only just used it like an hour ago. This con is more towards MS and Outlook 2010, if you create a program that uses a file (.ost) that program should be able to open it and be used like before. Total: If you use MS Outlook 2003, 2007, 2010 this program will help you recover .pst and .ost files! The price is great and to this work the first time out. Even thought some of the data was missing, but I think that is more because of MS Outlook .ost file (local file) did not have saved in it. If you need to get calendars, contacts (root level), deleted items, drafts, Inbox (email), Journal (only if the .ost has it in it), Junk Email, and Sent Items then this program is for you! If your using Outlook 2007, 2010 and the plug-in "Outlook Connector" there are 3 folders that this program MIGHT not be able to recover. Any folder in Outlook with the following after the folder name: This is because you have an Hotmail/Windows Live email account and your are using Outlook's plug-in "Outlook Connector". It just goes to show you MS Office Outlook 2010 is still lacking in basic software usability to import a .ost file. Thanks Microsoft way to drop the ball yet again.

Harlan Harris01-15-2001

Prijs is heel redelijk in vergelijking met andere programma's die zijn geschreven om hetzelfde te doen. Werkt om gegevens uit pst-bestanden en ook ost-bestanden te extraheren. Veel van de andere programma's doen alleen pst-bestanden. Scanner is traag. Zelfs op een snelle computer kan het 1 uur duren om de inhoud van een 2 Gb-formaat te lezen. En neem vervolgens 3-4 uur om de inhoud naar een nieuw pst-bestand te schrijven. Ik heb het programma 3 jaar gebruikt. Ik had een eerste herstelprogramma nodig en een herziening van internet wees uit dat de meeste progrma's die dit zouden doen, bij $ 300 voor eenmalig gebruik begonnen. In de 3 jaar dat ik dit programma gebruikte, heeft het zichzelf vele malen terugbetaald. Als ik iemands bestand moet repareren, dan breng ik het bestand naar mijn thuiswinkel en voer ik het programma 's nachts uit op een quad-core-systeem. Onlangs kon ik een bestand niet herstellen met dit programma en daarom kocht ik een duurder programma. Het nieuwe programma liep sneller en werkte beter. Het nieuwe programma zou echter alleen pst-bestanden repareren, het zou geen ost-bestanden lezen. Dus ik gebruik nu beide programma's. Dit programma om ost-bestanden te herstellen en de andere om pst-bestanden te herstellen. Voor iedereen die pst- of ost-bestanden moet repareren, is dit de plek om te beginnen. De meeste andere beschikbare programma's zijn veel duurder.

Andere producten: