Hoe kunt u een beschadigd PST-bestand van Microsoft Outlook herstellen?

Reparatiesoftware voor Microsoft Outlook PST

Recovery Toolbox for Outlook

Recovery Toolbox for Outlook helpt om e-mails, afspraken, bijlagen, taken, notities, agenda's, kalenders en andere elementen te herstellen van beschadigde PST- of OST-bestanden in Microsoft Outlook.

4.6 (29)
Rating
(18)
(10)
(1)
(0)
(0)

PST-bestanden repareren

Stap-voor-stap beschrijving om beschadigde PST-bestanden van Microsoft Outlook te herstellen. Deze handleiding helpt om beschadigde PST-bestanden te herstellen en berichten, contacten, afspraken, taken, notities, agendapunten, kalenders enzovoort te recupereren:

 1. Downloaden de Recovery Toolbox for Outlook hier https://recoverytoolbox.com/download/RecoveryToolboxForOutlookInstall.exe
 2. Installeer de Recovery Toolbox for Outlook in Windows.
 3. Start de Recovery Toolbox for Outlook op.
 4. Selecteer een PST-bestand op de eerste pagina van het programma.
 5. Selecteer de modus “Herstelmodus” (Recovery mode).
 6. Bekijk de inhoud van het PST-bestand.
 7. Selecteer een map om de omgezette data op te slaan.
 8. Selecteer de modus “Opslaan als PST-bestand” (Save as PST file).
 9. Klik op “Opslaan” (Save).
outlook reparatie

Hoe kunt u een beschadigd PST-bestand van Microsoft Outlook repareren?

Recovery Toolbox for Outlook kan problemen oplossen met beschadigde PST-bestanden van Microsoft Outlook.

Kenmerken van de PST-herstelsoftware:

Hoe kunt u een PST-bestand van MS Outlook repareren

De Outlook-reparatietool kan problemen oplossen met beschadigde Outlook-databases en kan fouten repareren in PST-bestanden van MS Outlook:

 • 2 GB-fout voor de bestandsgrootte.
 • Het bestand Outlook.pst kan niet geopend worden.
 • Scanpst meldt "Fatale fout 80040818" bij een poging tot reparatie van een PST-bestand.
 • Scanpst meldt "Door een onbekende fout is dit bestand niet toegankelijk. Fout 0x80070570: het bestand of de directory is beschadigd en onleesbaar".

Recovery Toolbox for Outlook helpt om Outlook-gegevens van .pst-bestanden te repareren. Een reparatietool voor Outlook PST-bestanden maakt gebruik van de meest geavanceerde analysemethoden om Outlook-gegevensbestanden te openen die uiteenlopende beschadigingen hebben opgelopen door allerlei incidenten:

 • Virusaanvallen
 • Stroomonderbrekingen
 • Netwerkfouten
 • Hardwareproblemen
 • Softwarebugs
 • RAID- of HDD-defect
 • Enzovoort

Deze reparatietool voor PST-bestanden kan elk type object herstellen van beschadigde Exchange Server (OST)- en Outlook (PST)-opslagbestanden: e-mailberichten met bijlagen, contacten, notities, taken en nog veel meer. De reparatietool voor Outlook PST kan ook gebruikt worden als een PST-viewer.

Vereisten:

 • Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/8/10 of Windows Server 2003/2008/2012/2016 en latere versies.
 • Microsoft Outlook 98 of een latere versie moet geïnstalleerd zijn op de computer van de gebruiker (geen Outlook van Office 365, Outlook voor iOS, Outlook voor MacOS).
Opmerkingen: Export van contactgroepen wordt niet ondersteund.

Antwoord:

Onze ingenieurs hebben de content van de OST-bestanden (bron) en PST-bestanden (doel) geanalyseerd. Uit deze analyse bleek welk type data niet overgebracht wordt naar het PST-bestand na conversie van het OST-bestand:

 1. oude versies van berichten, contacten, bestanden en andere objecten;
 2. verwijderde objecten;
 3. datablokken van oude versies van berichten, contacten, bestanden en andere objecten Het is onmogelijk om deze blokken te gebruiken voor volledig herstel van het originele object, en daarom worden ze behandeld als verwijderbaar.

Kortom, wanneer u een bericht, contact, memo of vergadering verwijdert of wijzigt, wordt het object alleen gemarkeerd als verwijderd, maar gebeurt de verwijdering niet fysiek en blijven de data in het OST-bestand. De nieuwe versie van het object wordt geschreven naar nieuwe toegekende ruimte, maar de oude versie blijft ook aanwezig in het OST-bestand.

If Outlook is in active use, the size of the OST file can grow quite significantly, while the actual size of data in the file remains the same.

Als Outlook actief gebruikt wordt, kan de grootte van het OST-bestand aanzienlijk toenemen, terwijl de feitelijke omvang van de data in het bestand gelijk blijft.

Om het gebruik van schijfruimte te optimaliseren en oude elementen te verwijderen, moet u de functie AutoActiveren configureren in Microsoft Outlook.

Opmerking:
 • hackers zoeken naar en lezen oude versies van documenten om vertrouwelijke gegevens van gebruikers te stelen;
 • de politie zoekt naar en leest verwijderde en oude versies van documenten om belastende gegevens te vinden (gerechtelijke modus);
 • met Recovery Toolbox for Outlook kan de gebruiker zoeken naar data die gewist werden in een OST-/PST-bestand en ze opslaan op een schijf.

Antwoord:

Wanneer u grote OST-bestanden (4 GB en meer) wilt omzetten, moet u een computersysteem van 64-bit gebruiken. Alle programmacomponenten die nodig zijn om OST naar PST om te zetten, moeten 64-bit zijn. Deze omvatten:

 1. Microsoft Outlook 64-bit
 2. Microsoft Windows 64-bit
 3. Recovery Toolbox for Outlook versie 4.0 en hoger

Op deze manier kunt u de RAM-beperkingen voor elke component vermijden en OST-bestanden van zo goed als eender welke grootte omzetten.

Enorme OST-bestanden omzetten naar PST

Start na installatie van alle nodige componenten Recovery Toolbox for Outlook en voer de volgende handelingen uit:

 1. selecteer op het eerste scherm van het programma het om te zetten OST-bestand
 2. selecteer" Omzetten" op de volgende pagina van de omzetassistent
 3. selecteer de e-mails, contacten en andere informatie die u wilt overbrengen van het OST-bestand naar het PST-bestand
 4. selecteer de optie voor opslag als een PST-bestand
 5. voer de naam van de map in of selecteer de map waar de data opgeslagen zal worden op de schijf

Het proces om het OST-bestand te lezen en vervolgens te exporteren naar PST kan heel wat tijd in beslag nemen. De duur van dit proces is afhankelijk van de prestaties van uw computer, met name van de snelheid van het subsysteem van de schijf.

Antwoord:

Om een heel groot PST-bestand van Microsoft Outlook (meer dan 4 GB) te herstellen, moet Recovery Toolbox for Outlook geïnstalleerd zijn op uw computer, evenals het volgende:

 1. Microsoft Outlook 64-bit
 2. Microsoft Windows 64-bit

Als deze software geïnstalleerd is, zal Recovery Toolbox for Outlook niet beperkt zijn tot de datalimieten van 32 bit-systemen. Het programma zal de data volledig herstellen en opslaan in een nieuw PST-bestand als u werkt met de 64 bit-versies van Microsoft Outlook en Microsoft Windows. Als Microsoft Outlook 32 bit geïnstalleerd is op de computer, zal Recovery Toolbox for Outlook beperkt zijn door de RAM die gebruikt kan worden om data te herstellen.

Als u beschikt over de installatieschijf of distributiekit, kunt u Microsoft Outlook 64 bit installeren naast de 32 bit-versie van Microsoft Outlook. U vindt instructies voor de installatie van Microsoft Outlook 64 bit hier.

Antwoord:

Instructies voor installatie van de 64-bitversie van Microsoft Outlook

 1. Om Microsoft Outlook 64 bit te installeren, moet de 64-bitversie van Microsoft Windows geïnstalleerd zijn
 2. Open de installatieschijf voor Microsoft Outlook in de Windows Verkenner
 3. Open de Office-map
 4. Voer het programma setup64.exe uit
 5. Volg de instructies voor installatie
Opmerking: bij de installatie van Microsoft Outlook wordt standaard de 32-bitversie geïnstalleerd.

Antwoord:

Probeer de oplossing die door Microsoft wordt voorgesteld:

 1. Open het Start (Startmenu) en klik op Control Panel (Configuratiescherm).
 2. Ga naar System and Security (Systeem en beveiliging) en klik op System (Systeem).
 3. Klik in het linkerpaneel op Advanced system settings (Geavanceerde systeeminstellingen).
 4. Het venster System Properties (Systeemeigenschappen) opent. Ga naar de tab Advanced (Geavanceerd). Daar ziet u drie secties. Het bovenste noemt Performance (Prestaties) en heeft een knop Settings (Instellingen). Klik op deze knop.
 5. Selecteer de tab Data Execution Prevention (Preventie van gegevensuitvoering).
 6. Selecteer de optie Turn on DEP for all programs and services except those I select (DEP voor alle programma's en services inschakelen, behalve voor de hieronder geselecteerde).
 7. Gebruik de knop Add (Toevoegen) om het uitvoerbare bestand RecoveryToolboxForOutlook.exe te zoeken dat u wilde opstarten toen u de foutmelding kreeg, klik op Open (Openen) om het toe te voegen aan de lijst met uitzonderingen.
 8. Klik op Apply (Toepassen) of OK om de aanpassing te bevestigen.

Antwoord:

U kunt geen Contacten weergeven van een nieuwe PST-bestand in Outlook 2003/2007? Om de Contacten weer te geven moetu:

 • Het Navigate Pane (navigatiedeelvenster) inschakelen in Microsoft Outlook door op Alt-F1 te drukken of View | Navigate Pane (Beeld | Navigatiedeelvenster) te selecteren in het menu.
 • Open het nieuwe PST-bestand via het menu File | Open | Outlook Data file... (Bestand | Openen | Outlook-gegevensbestand)....
 • Vink het item Contacts (Contacten) aan in het Navigate Pane (navigatiedeelvenster).
 • Selecteer het item Calendar (Agenda) in Personal Folders (Persoonlijke mappen).

Antwoord:

Na WAB-herstel beschikt u over Virtual Cards (vcf)-bestanden. U kunt deze importeren in MS Outlook via de importfunctie. Om de bestanden te importeren in MS Office Outlook moet u:

 1. MS Outlook opstarten
 2. In het menu Bestand - Import and Export (Importeren en exporteren...) selecteren.
 3. Een Import a VCARD file (.vcf) (VCARD-bestand .vcf importeren) selecteren en klikken op Next (Volgende).
 4. Selecteren de te importeren VCARD-bestanden en klik op OK.

OF

 1. MS Outlook opstarten
 2. De map Contacts (Contacten) openen en selecteren
 3. Een vcf-bestand selecteren in Windows Explorer en het verslepen naar de Microsoft Outlook-map

Antwoord:

Onze software werd alleen ontwikkeld voor gegevensherstel. Het kan geen records, statussen, etc. herstellen.

Antwoord:

Onze software kan alleen gegevens herstellen van een bestaand bestand. U kunt proberen om uw bestand te herstellen met sommige on-wis software en het dan herstellen met de Recovery Toolbox for Outlook.

Antwoord:

Ja, maar er is wel ruimte nodig voor tijdelijke (temporary) bestanden. Vrije diskruimte zou tenminste tweemaal de grootte van het originele herstelde .pst bestand moeten zijn.

Antwoord:

Zorg ervoor dat u Outlook sluit voordat u de Recovery Toolbox for Outlook start. Probeer de nieuwere versie van onze software te downloaden en installeer het.

In sommige gevallen, dient u Microsoft Outlook en de Recovery Toolbox for Outlook opnieuw te installeren omdat sommige componenten die in gebruik zijn ge-update moeten worden, maar ze niet vrijgegevens kunnen worden zonder herinstallatie. Tracht uw gegevens in aparte bestanden te herstellen, dan kan helpen. Zorg ervoor dat u genoeg vrije ruimte heeft op uw drive, waarop u gaat opslaan, om herstelde gegevens te bewaren. Probeer niet het bestand op te slaan zonder resultaten onder dezelfde naam als dat van het beschadigde bestand.

Probeer opnieuw gegevens te herstellen.

Antwoord:

U zou het log bestand van het programma naar onze klantenservice moeten versturen. Het log bestand wordt in dezelfde map geplaatst waar de Recovery Toolbox for Outlook is geïnstalleerd (bijvoorbeeld, D:\Program Files\Recovery Toolbox for Outlook\Err.log).

Laat ons tevens weten welke versie van uw Besturing Systeem (OS, Operating System) en Outlook u hebt.

Antwoord:

U kunt het log-bestand zippen door gebruik te maken van het WinRar programma (https://rarlab.com). Het zal daarna kleiner worden.

Antwoord:

U dient:

 1. Open Start | Settings | Control Panel | Mail (Start | Settings | Control Panel | Mail)
 2. Gebruik de Delivery tab om het corresponderende PST bestand te selecteren in Deliver new mail to the following location: combo box en bevestig het verplaatsen van de service mappen (indien noodzakelijk).

Zodoende, het nieuwe pst bestand zal het bestand worden dat standaard in Outlook gebruikt wordt.

Antwoord:

Berichten die opgeslagen zijn als .eml bestanden worden geïmporteerd in Microsoft Outlook in verschillende stappen. U dient:

 1. .eml Bestanden naar Outlook Express mappen importeren. Om dit te doen, dient U Outlook Express en Windows Explorer tegelijkertijd te openen.
 2. Selecteer de .eml bestanden in Windows Explorer door gebruik te maken van de Shift + de pijltoetsen te gebruiken of de Ctrl toets + de linkermuisknop.
 3. Gebruik uw muis om de geselecteerde .eml bestanden naar de Outlook Express map te slepen.
  Opmerking: het wordt aanbevolen om een nieuwe map aan te maken in Outlook Express om berichten in te importeren.
 4. Open Microsoft Outlook 2000 en selecteer het File | Import & Export item in het hoofdmenu van het programma.
 5. Selecteer het Import Internet Mail and Addresses item en klik op de Next knop
 6. Selecteer het Outlook Express 4.x, 5 item uit de lijst, laat de Import Mail checkbox geselecteerd staan en klik op de Finish knop.

Antwoord:

U dient:

 1. Het PST bestand in Microsoft Outlook te openen
 2. De Calendar (Agenda) tab openen
 3. De optie selecteren om de Personal Folder (Persoonlijke Map) agenda te laten zien

Nu wordt de Calendar (Agenda) van het opgeslagen PST bestand ook getoond.

Antwoord:

U dient:

 1. Het PST bestand in Microsoft Outlook te openen
 2. De Contacts (Contacten) tab openen
 3. De optie selecteren om de Personal Folder (Persoonlijke Map) contacten te laten zien

Nu wordt de contacten van het opgeslagen PST bestand ook getoond.

Antwoord:

U dient:

 1. Reboot uw computer.
 2. Schakel uw antivirus uit, het kan de toegang tot de Outlook gegevens voor ons programma blokkeren.
 3. Laat Outlook niet aanstaan gedurende en voor het herstel. Als u gekozen hebt om gegevens in nieuwe PST bestanden op te slaan dan zal Outlook automatisch starten in de verborgen modus.
 4. Tracht te herstellen naar aparte bestanden, niet naar PST.
 5. Als u een andere computer heeft, probeer alstublieft dit bestand erop te herstellen.
 6. Stuur het originele bestand naar onze technische ondersteuning voor herstel als mijn suggesties niet helpen.:

U kun teen multi-volume archief creëren van het originele OST/PST bestand door gebruik te maken van het WinRar programma (https://rarlab.com), het is een gratis trial. De omvang van elk volume moet ongeveer 30-50 MB zijn. En upload alle bestanden op www.dropbox.com service en stuur ons de links naar alle bestanden.

Antwoord:

Deze fout treedt op:

 • wanneer Microsoft Outlook verschillende Personal Store Folders tracht te openen die een PST bestand gebruiken
 • of als de Personal Store Folder in Microsoft Outlook geregistreerd is, maar het originele PST bestand niet bestaat op de disk of als he pad ernaartoe niet correct is

Om het probleem op te lossen, dient u:

 1. Sluit de Recovery Toolbox for Outlook en Microsoft Outlook
 2. Herstart de computer
 3. Start Microsoft Outlook. Negeer het bericht This Personal Folders file (pst) is already in use with this profile. Onder het herstarten van Microsoft Outlook.
 4. Sluit alle PST bestanden (Personal Store Folders) die gebruikt worden, behalve voor de hoofd Personal Store Folder in het linkerdeel van Microsoft Outlook. Om dit te doen, dient u rechts te klikken op het Personal Store Folder item en het Close Personal Store Folder item in het context menu te selecteren.
 5. Sluit Microsoft Outlook
 6. Open Microsoft Outlook opnieuw. Als de foutmelding This Personal Folders file (pst) is already in use with this profile. Opnieuw verschijnt, dan is het pad naar de hoofd Personal Store Folder niet correct of de PST bestaat niet op de disk. Om deze fout te herstellen, dient u:
  • De bron PST bestanden te vinden op de disk. De beste manier om dit te doen is om de Microsoft Windows zoekoptie te gebruiken (klik op Start | Search | For Files and Folders)..., selecteer All files and folders (voor Windows XP) en zoek dan naar de *.pst bestanden op de computer).
  • Wijs het correcte pad aan naar het bestand en zijn naam in de eigenschappen van de hoofd Personal Store Folder (rechts klikken op het Personal Store Folder item en selecteer het Properties item in het context menu).

Antwoord:

Microsoft Outlook-gegevensbestanden bevatten hoofdobjecten (berichten, contacten, nota's, reminders, bijlagen enz.) en serviceobjecten die niet worden weergegeven voor de gebruiker. Wanneer de herstelde gegevens naar het nieuwe pst-bestand worden geschreven, schrijft het programma bepaalde serviceobjecten niet mee, omdat die niet nodig zijn.

Antwoord:

U heeft de herstelbewerking uitgevoerd op een andere computer of op een computer met een andere versie van Outlook. Onze software gebruikt Outlook-componenten om de structuur van nieuwe PST-bestanden te compileren. Het herstelde PST-bestand is compatibel met de Outlook-verise op het systeem waar het PST-bestand werd hersteld.

Antwoord:

Dat hangt ervan af. Onze software vereist dat het beschadigde bestand volledig leesbaar is, dus als u het bestand naar een normale, niet-gecrashte harde schijf kunt kopiëren, zal onze software waarschijnlijk kunnen helpen. U kunt de software gratis download en uitproberen. Als het helpt in uw specifieke geval, kunt u de software kopen om de beperkingen van de proefversie op te heffen.

Antwoord:

Outlook slaat objecten op in meerdere blokken die tot 512 bytes bevatten. Bij verwijdering van een bericht blijven deze blokken in het bestand, maar ze kunnen wel worden overschreven bij verzending of ontvangst van nieuwe e-mails. Daardoor is het mogelijk dat een verwijderd e-mailbericht slechts gedeeltelijk wordt hersteld, bijvoorbeeld:

 • als er een onderwerp is, kunnen de tekst in het bericht of de bijlagen verloren gaan;
 • als het onderwerp verdwenen is, maar de tekst van het bericht intact bleef, zal het e-mailbericht worden hersteld zonder Van- en Aanvelden;
 • als de tekst en het onderwerp van het bericht werden overschreven, wordt de bijlage opgeslagen als een afzonderlijk bestand;
 • enzovoort.

Recovery Toolbox for Outlook stelt alles in het werk om verwijderde data te herstellen. Als de datablokken van een object werden overschreven door Outlook, wordt het object slechts gedeeltelijk hersteld.

Antwoord:

Mailboxen repareren na corruptie van het Exchange Server-databasebestand.

Als het Exchange Server-databasebestand beschadigd raakt, beschikt de server nog steeds over *.edb-bestanden met e-mails van gebruikers. Op de computer van de gebruikers zullen ook .ost-bestanden staan met de persoonlijke data van elke gebruiker.

OST-bestanden kunnen snel en eenvoudig worden omgezet naar PST-bestanden met Recovery Toolbox for Outlook.

U kunt proberen om .edb-bestanden te herstellen met Recovery Toolbox for Exchange Server. Deze tool zet persoonlijke mailboxen om naar .pst-bestanden.

We raden aan om beide herstelmethoden te proberen om zoveel mogelijk data te recupereren.

Antwoord:

Deze tool voor omzetting van OST naar PST voorziet een gemakkelijk te gebruiken wizard om in enkele eenvoudige stappen OST-bestanden om te zetten naar PST-bestanden. U heeft geen speciale kennis nodig om de .ost naar .pst te converteren.

Outlook OST naar PST converteren: Microsoft heeft geen specifieke tool om Outlook OST naar PST te converteren. Alle OST2PST-conversietools werden ontworpen door onafhankelijke softwareontwikkelaars. Recovery Toolbox for Outlook biedt de mogelijkheid om 5 objecten per map om te zetten in DEMO-modus.

Antwoord:

Ost- naar pst-bestanden converteren: Recovery Toolbox for Outlook kan *.ost-bestanden lezen van alle versies van Microsoft Exchange Server en Microsoft Outlook (32- of 64-bit, ANSI of UNICODE). De software kan *.ost-bestanden van elke grootte lezen en omzetten.

Antwoord:

De grootte van het omgezette pst-bestand is gelijk aan die van de gegevens die effectief opgeslagen zijn in het ost-bestand. Als u geen archieven maakt en de oorspronkelijke offline opslagmappen niet regelmatig schoonmaakt, worden OST-bestanden steeds groter. Hierdoor kan slechts 5-10% van het bestand effectief gebruikt worden voor gebruikergegevens.

Antwoord:

Bij OST naar PST-omzetting op een computer met Microsoft Outlook is de PST-versie dezelfde als de geïnstalleerde versie van Microsoft Outlook. Als Microsoft Outlook 2007 of een latere versie geïnstalleerd is op de pc, kan het resulterende PST-bestand groter zijn dan 2 GB. Als u MS Outlook 98-2003 gebruikt, blijft de omvang van het resulterende PST-bestand beperkt tot minder dan 2 GB. In dat geval zal Recovery Toolbox for Outlook verschillende PST-bestanden aanmaken om alle gegevens van het oorspronkelijke OST-bestand op te slaan.

Antwoord:

Recovery Toolbox for Outlook kan berichten, contacten, afspraken en andere gegevens van *.OST-bestanden exporteren als MSG-bestanden. De software converteert en slaat alle gegevens op van OST- naar MSG-bestanden. De gebruiker kan daarna de opgeslagen *.msg-bestanden verslepen naar zo goed als elke e-mailclient: Lotus Notes, Microsoft Live, The Bat, Eudora, Incredimail, Mozilla Thunderbird enzovoort.

Antwoord:

Microsoft Outlook voorziet geen functie om *.ost-bestanden te importeren. Om een *.ost-bestand te openen in Outlook, moeten de Exchange Server en Windows Domain Controller werken en beschikbaar zijn voor authenticatie van de gebruiker. Pas daarna kan u de inhoud van een OST-bestand dat geopend is in Outlook omzetten naar een PST-bestand dat ook geopend kan worden in Outlook.

Als de Exchange Server of Windows Domain Controller niet toegankelijk zijn of niet werken, kan de gebruiker niet geauthenticeerd worden, krijgt u geen toegang tot de gegevens en zal u het OST-bestand niet kunnen openen in Outlook.

Antwoord:

Het oorspronkelijke OST-bestand moet omgezet worden naar een PST-bestand met Recovery Toolbox for Outlook om het vervolgens te openen in Outlook. Om OST-bestanden om te zetten naar PST-bestanden met Recovery Toolbox for Outlook moeten de Exchange Server of Windows Domain Controller niet beschikbaar zijn.

Antwoord:

Ga als volgt te werk om het 8004010 F probleem op te lossen bij het gebruik van POP3/SMTP- accounts in Microsoft Outlook:

 1. Download, installeer en start de Recovery Toolbox for Outlook van deze website: https://outlook.recoverytoolbox.com/nl/
 2. Kies een beschadigd .PST bestand in het eerste venster
 3. Kies Recovery Mode (Herstelmodus)
 4. Kies een map om een hersteld bestand in op te slaan
 5. Vervang het beschadigde PST bestand door een hersteld bestand

Ten slotte moet u het beschadigde bestand vervangen door een hersteld of het herstelde bestand toevoegen aan de lijst met gegevensbestanden in Outlook.

Selecteer eerst een beschadigd Microsoft Outlook *.pst-bestand:

Selecteer een gebruiksmodus:

 • Selecteer een gebruiksmodus – om een beschadigd *.pst- of *.ost-bestand te herstellen.
 • Conversiemodus – om gegevens te exporteren van OST- naar PST-bestanden.
 • Scannen naar gewiste gegevens – een zoekmodus voor verwijderde objecten.

Op de tweede pagina kan u herstelde objecten bekijken en opslaan (e-mails, contacten, afspraken enzovoort):

Selecteer een doelmap voor opslag van de herstelde gegevens:

Selecteer de opslagwijze voor de herstelde content:

Andere producten:

Recovery Toolbox for Address Book Recovery Toolbox for Address Book Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Access Recovery Toolbox for Access Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for DWG Recovery Toolbox for DWG Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for CorelDraw Recovery Toolbox for CorelDraw Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for DBF Recovery Toolbox for DBF Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Excel Recovery Toolbox for Excel Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Exchange Server Recovery Toolbox for Exchange Server Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Flash Recovery Toolbox for Flash Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Illustrator Recovery Toolbox for Illustrator Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Lotus Notes Recovery Toolbox for Lotus Notes Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for MySQL Recovery Toolbox for MySQL Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Outlook Express Recovery Toolbox for Outlook Express Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Outlook Express Password Recovery Toolbox for Outlook Express Password Specificaties bekijken
Outlook Express Backup Toolbox Outlook Express Backup Toolbox Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Outlook Recovery Toolbox for Outlook Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Outlook Password Recovery Toolbox for Outlook Password Specificaties bekijken
Outlook Backup Toolbox Outlook Backup Toolbox Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for OneNote Recovery Toolbox for OneNote Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for PowerPoint Recovery Toolbox for PowerPoint Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Project Recovery Toolbox for Project Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Photoshop Recovery Toolbox for Photoshop Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Registry Recovery Toolbox for Registry Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for PDF Recovery Toolbox for PDF Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for PDF Password Recovery Toolbox for PDF Password Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for RAR Recovery Toolbox for RAR Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for SQL Server Recovery Toolbox for SQL Server Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for Word Recovery Toolbox for Word Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for ZIP Recovery Toolbox for ZIP Specificaties bekijken
Recovery Toolbox for CD Free Recovery Toolbox for CD Free Specificaties bekijken
Recovery Toolbox File Undelete Free Recovery Toolbox File Undelete Free Specificaties bekijken
Mail Undelete Recovery Toolbox Free Mail Undelete Recovery Toolbox Free Specificaties bekijken